Benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2017

-    Jaaropgave(n) werkgever(s)/uitkeringsinstantie

    -         Opstelling of opgave van inkomsten uit overige werkzaamheden, winst uit onderneming

    -         Ontvangen partner alimentatie (niet  bestemd voor de kinderen)

    -         Jaaropgave van de betaalde hypotheekrente en WOZ-beschikking van de gemeente (ongeveer     ontvangen in februari 2016)

    -         Afrekening van de notaris en eventuele nota taxatiekosten

    -         Lijfrente verzekeringen polis en betalingsbewijs.

    -         Pensioenaangroei 2016 (factor A)

    -         Opgaven van uitkeringen kapitaal/levensverzekeringen

    -         Betaalde alimentatie aan ex-partner

    -         Polis en betalingsbewijs arbeidsongeschiktheidsverzekering

    -         Overzichten van;

        o   giften

        o   ziektekosten (bewijzen kunnen door de belastingdienst worden gevraagd!)

        o   studiekosten

    -         Jaaropgaven van schulden (per 1/1/2017)

    -         Jaaropgaven van aandelen en overige bezittingen (per 1/1/2017) (ook dividend)

    -         Ook van de minderjarige kinderen!!!!

    -         Voorlopige teruggaaf/aanslag 2017 (evt. ook van de Zorgverzekeringswet 2017)


    -         Kopie van de belastingaangifte over 2016